Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne Nadleśnictwa Karnieszewice

Powierzchnia Nadleśnictwa Karnieszewice wynosi 18 102,58 ha.

Zasoby leśne Nadleśnictwa Karnieszewice z roku na rok powiększają się. Obecnie zapas drewna w lasach nadleśnictwa wynosi 4 642 769 m3. Przeciętna zasobność drzewostanów na 1 ha wynosi 272 m3, przeciętny wiek to 64 lata.

W zależności od dominującej roli i pełnionych funkcji, lasy Nadleśnictwa Karnieszewice podzielone są na: rezerwaty, lasy ochronne, lasy gospodarcze. Lasy ochronne i rezerwaty, w stosunku do ogólnej powierzchni gruntów leśnych nadleśnictwa stanowią 69,4 %.

Średniorocznie w ramach użytkowania rębnego i przedrębnego w Nadleśnictwie Karnieszewice pozyskuje się 90 000 m3 grubizny.