Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Karnieszewice prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o Planu Urządzenia Lasu, który sporządza się na 10 lat.

Aktualnie obowiązujący plan opracowany jest na lata 2007-2016 i jest zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska DLOPiK-L-lp-611-97/07, z dnia 06.12.2007r.