Wydawca treści Wydawca treści

Rekreacyjny szlak edukacyjno-ekologiczny „Leśna przygoda”

Szlak rozpoczyna się przy jeziorze Topiele i prowadzi do miejscowości Szczeglino.

Szlak rozpoczyna się przy jeziorze Topiele i prowadzi do miejscowości Szczeglino. Jezioro Topiele jest zbiornikiem sztucznym, powstałym w wyniku piętrzenia wody na cieku wodnym w obrębie torfowisk. Na szlaku znajduje się 16 tablic edukacyjnych, które służą do prowadzenia zajęć ekologicznych dla dzieci i młodzieży, wiele miejsc odpoczynku, wiat oraz postojów rowerowych.