Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Karnieszewice
Nadleśnictwo Karnieszewice
(94) 3 185 227, (94) 3 185 228, +48 606936021
fax. (94) 3168481

Trawica 8a 76-004 Sianów

Nadleśniczy
Tadeusz Lewandowski
(94) 3 185 227, (94) 3 185 228,
Z-ca Nadleśniczego
Małgorzata Rokicka
(94) 3 185 227, (94) 3 185 228,
Główny Księgowy
Zenon Olejnik
943168483
Sekretarz
Jerzy Klonowski
943168490
Inżynier Nadzoru
Ryszard Raj
943168498
Inżynier Nadzoru
Sławomir Nagrabecki
943168498

Nadzór

Sławomir Nagrabecki
Inżynier Nadzoru
Tel.: 943168498
Ryszard Raj
Inżynier Nadzoru
Tel.: 943168498

Dział Kadr

Anna Jamrożyńska
Stanowisko ds. kadr i płac
Tel.: 943168485

Straż Leśna

Krzysztof Dębowski
Starszy strażnik leśny p.f. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 606-936-023
Elżbieta Sawicka
podleśniczy p.o. strażnika leśnego

Dział Gospodarki Leśnej

Tomasz Kaszyński
Stanowisko ds użytkowania lasu i marketingu
Tel.: 943168499
Tomasz Kapustyński
Stanowisko ds hodowli lasu
Tel.: 943168491
Ewa Babiak
Stanowisko ds ochrony lasu, ochrony p-poż i łowiectwa
Tel.: 943168487
Sylwia Raj
Stanowisko ds stanu posiadania
Tel.: 943168486
Andrzej Cal
Stanowisko ds zamówień publicznych
Tel.: 943168496
Anna Nalazek
Stanowisko ds sprzedaży drewna
Tel.: 943168488
Dagny Nowak-Staszewska
Stanowisko ds ochrony przyrody i edukacji przyrodniczo-leśnej
Tel.: 943168494
Renata Mościcka-Rogulska
Stanowisko ds. gospodarki towarowej i BHP
Tel.: 666-839-679

Dział Administracji

Jerzy Klonowski
Sekretarz
Tel.: 943168490
Waldemar Jabłoński
Stanowisko ds inwestycji i budownictwa
Tel.: 943168489
Andrzej Świerczek
Stanowisko ds administracji, transportu i informatyki
Tel.: 943168480
Elżbieta Rokita
Sekretarka
Tel.: 943168480
Paweł Ławrynów
Stanowisko ds informatyki i administracji

Dział Księgowości

Zenon Olejnik
Główny Księgowy
Tel.: 943168483
Romualda Grabarek
Stanowsko ds obsługi księgowej, ewidencjonowania środków trwałych i uzgodnień
Tel.: 943168493
Jadwiga Roganowska
Stanowsko ds obsługi księgowej, VAT, ewidencjonowania świadczeń z ZFŚS
Tel.: 943168495
Anna Kuszlewicz
Stanowisko ds obsługi księgowej, świadczeń z ZFŚS
Katarzyna Owięcka
Stanowisko ds płac