Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska"

Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests - polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane   w oparciu o „Kryteria wyznaczania Lasów
o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń" Grupa Robocza FSC-Polska.

1.    Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce dostępne są na stronie: http://pl.fsc.org/ w zakładce: http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

2.    Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Karnieszewice – plik w załączniku.

3.    W plikach załączników dostępne są również mapy poszczególnych kategorii HCVF.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do biura nadleśnictwa (adres: Trawica 8a 76-004 Sianów) lub na adres e-mail karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl.

 

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Nadleśnictwie Karnieszewice.

Lp.

Kategoria HCVF

Pow. całkowita (ha)

Identyfikacja formy ochrony

Krótki opis przedmiotu ochrony w strefie

1.

HCVF 1.1

240,05

Lasy w rezerwatach przyrody.

Lasy w rezerwatach przyrody. Rezerwaty przyrody: Bielice, Jodły Karnieszewickie, Łazy, Sieciemińskie Rosiczki.

2.

HCFV 1.1.2

0

Lasy w parku krajobrazowym oraz w strefach ochrony krajobrazowej rezerwatów przyrody

 

3.

HCVF 1.2

640,08

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków (strefy ochrony gatunków strefowych)

Strefy ochrony bielika, orlika krzykliwego, kani rudej

4.

HCFV 2.1

64,08

Lasy o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym (ostoje IBA).

Międzynarodowe Ostoje Ptaków  IBA (International Bird Area)

5.

HCFV 3.1

813,83

Ekosystemy skrajnie rzadkie i zagrożone

Chronione siedliska przyrodnicze: łęgi (91E0), bory bagienne (91D0), bory
i lasy na wydmach nadmorskich (2180) w stanie zachowania A i B

6.

HCVF 3.2

2438,34

Pozostałe ekosystemy rzadkie i zagrożone

Chronione siedliska przyrodnicze: grądy (9160), buczyny (9110, 9130), kwaśne dąbrowy (9190)
w stanie zachowania A i B

7.

HCFV 4.1

1298,47

Lasy ochronne

Lasy wodochronne

8.

HCFV 4.2

164,42

Lasy ochronne

Lasy glebochronne

9.

HCFV 6

81,11

Lasy kluczowe dla lokalnej społeczności

Nieczynne cmentarze poniemieckie, obiekty archeologiczne.

Materiały do pobrania