Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Karnieszewice położone jest w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim, sławieńskim i grodzkim Koszalin. Od północy graniczy z Morzem Bałtyckim. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosi 18102,72 ha, w tym grunty leśne zalesione i niezalesione zajmują powierzchnię 18243,53 ha.

Leśny Kompleks Promocyjny LASY ŚRODKOWOPOMORSKIE

Leśne Kompleksy Promocyjne to zwarte, duże powierzchnie lasów, często obejmujące terytorium kilku nadleśnictw. Zostały powołane na obszarze całego kraju, dzięki czemu pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i złożoność pełnionych przez niego funkcji. W ramach LKP leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę leśną, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację leśną społeczeństwa.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.